Vật liệu Ferrule

Vật liệu Ferrule

Mỗi ferrule được thiết kế và tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể của bạn.

20190522204302

 

Nhiều phương pháp điều trị hoàn thiện có sẵn.

OEM màu thương hiệu độc đáo của bạn cũng được hoan nghênh.