Vật liệu xử lý - Thâm Quyến mycolor Cosmetics Co., Ltd.

Vật liệu xử lý

Vật liệu xử lý

Vật liệu xử lý

Makeup Brush Handle is where your brand logo and other information like purpose or size can be printed.

We have many private moldings in stock for your choice.

Customization cũng được hoan nghênh.

Nhưng phí đúc là cần thiết cho nhựa, và xử lý acrylic.

Tuy nhiên, tay nắm gỗ / tre có thể được tùy chỉnh trong bất kỳ hình dạng mà không gờ.

Logo printing process:

1.Pad in
2.Laser khắc
3.Hot dập