دسته مواد

دسته مواد

Handle Materials

دسته برس آرایشجایی است کهلوگوی برند شماو سایر اطلاعات مانند هدف یا اندازه را می توان چاپ کرد.

ما زیاد داریمقالب های خصوصیدر انبار برای انتخاب شما

سفارشی سازی نیز مورد استقبال قرار می گیرد.

اما هزینه های قالب گیری برای دسته های پلاستیکی و اکریلیک مورد نیاز است.

با این حال، دسته های چوب/بامبو را می توان به هر شکلی بدون قالب گیری سفارشی کرد.

فرآیند چاپ لوگو:

1. چاپ پد
2.حکاکی لیزری
3. مهر زنی داغ