ما که هستیم

"MyColor" با هدف کمک به همه کشف و عشق زیبایی خود را دارند. در حال حاضر اشتیاق برای آرایش و به توسعه و ساخت برس آرایش با کیفیت بالا در قیمت مقرون به صرفه می باشد. پس از حدود 10 سال تجربه، در حال حاضر ما باید بسیاری از گچ سفید خصوصی و اختراع ثبت شده. سفارشات OEM / ODM خود را نیز استقبال می شود.

بیشتر بدانید
company

نصب شده و ODM

آرایشی EXPERT BRUSH بیش از 10 سال تخصصی ما کارخانه، همچنین کارخانه خود را در چین

ضوابط گفت

  • " Hi Hanne I'm good, yes we received the brushes and we love them so much. I just haven't had time to text my appreciation.Yes I'm so grateful for you and your team.
    ----Kierra"
  • "Omg you are the best the most smart women I have found, and the most impressive woman.Once again thank you thank very much for all your patience and great help Im very happy finally my brand find a great company Thank you amiga ( amiga means friend in Spanish)
    ----Jorge"
  • "You decide I don’t know why But I want to take your opinion Am so excited to see your work
    ----Amina"