Materiallary dolandyryň

Materiallary dolandyryň

Handle Materials

Makiýaup çotgasy tutawajyniredemarka nyşanymaksat ýa-da ululyk ýaly beýleki maglumatlar çap edilip bilner.

Bizde köpşahsy galyplaröz islegiňiz üçin ätiýaçda.

Özbaşdaklaşdyrma hem garşylanýar.

Emma plastmassa we akril tutawaçlar üçin galyplaýyş tölegleri zerurdyr.

Şeýle-de bolsa, agaç / bambuk tutawaçlary galypsyz islendik görnüşde özleşdirilip bilner.

Logotipi çap etmek prosesi:

1.Pad çap etmek
2. Lazer oýmak
3.Hot möhürleme