Saç materiallary

Saç materiallary

goat hair

Sintetiki / neýlon saçlar

1. Gowy arassalamak aňsat
2. Erginlere ýapyşýar, şekilini gowy saklaýar.
3. wasuwlandan soň has çalt guradýar
4.Kruelty mugt
5. Belok elementi ýok
6.Wegan dost
7. Has çeýe wersiýalary bar bolsa-da has berk bolýar
8. Krem, jel, suwuk, ýöne poroşok ýaly täsirli däl
9. Poroşoklar ýörite maksatly döredilen sintetik bilen hem ulanylyp bilner

Haýwan saçlary

Geçi saçlary

1. Makiýaup çotgalarynda ulanylýan iň köp ýaýran görnüş.
2. Poroşok gaplamakda we ulanmakda ýokary täsirli
3. Gözenekleri netijeli gizläp, şöhle saçýan we ýalpyldawuk görnüşi berip bilersiňiz
Hytaýda geçiniň saçynyň 20-den gowrak synpy bar: XGF, ZGF, BJF, HJF, # 2, # 10, Iki gezek çyzylan, leeke çekilen we ş.m.
XGF iň gowy hil we iň gymmat.Az müşderi we ulanyjylar makiýaup çotgalaryny XGF ýa-da ZGF bilen alyp bilerler.
BJF HJF-den has gowudyr we ýokary derejeli makiýaup çotgalary üçin has gowy ulanyldy.MACöne MAC ýaly käbir meşhur markalar adatça çotgalary üçin HJF ulanýarlar.
# 2 orta hilli geçiniň saçynda iň gowusydyr.Bu gödek.Diňe aýagyňyzyň ýumşaklygyny duýup bilersiňiz.
# 10 # 2-den erbetdir.Örän gödek we arzan we ownuk çotgalar üçin ulanylýar.
Iki gezek çekilen we leeke çekilen saçlar iň erbet geçiniň saçydyr.Aýagynyň barmagy hökman däl.We bir gezek ulanylýan makiýaup çotgalary üçin has ýiti, has ulanylýar.

goat hair

goat hair

At / Pony saç

1.Silindr şekilli
2. Kökden ýokara deň galyňlyk
3. Çydamly we güýçli.
4.Güýçli gysyş sebäpli konturlamak üçin ajaýyp.
5. Göz ýumşaklygy, bäsdeşlik bahasy we çeýeligi sebäpli göz çotgalary üçin ilkinji saýlaw.

Düwürtik saçlary

1.Bu, uçly we birmeňzeş göwreli.
2. Bahar az ýa-da ýok.
3. Gury ýa-da duýgur deri üçin gowy
4. Tebigy netije bilen ýumşak örtügi gowşuryň

goat hair

goat hair

Weasel / Sable saç

1.Soft, elastik, çydamly, çeýe we çydamly
2. Reňklemek we takyk işlemek üçin ajaýyp
3. Diňe poroşok bilen däl, suwuk ýa-da krem ​​makiýa withy bilen ulanylyp bilner

Erbet saçlar

1. Maslahat gaty inçe
2. Kök gödek, galyň we elastik
3. Kesgitlemek we şekillendirmek üçin işleýän çotgalarda ulanylýar
4. Gaş çotgalary üçin amatly
5.China makiýaup çotgalary üçin saçyň esasy çeşmesidir

goat hair

goat hair

Doňuz saçlary

1.Gaty gözenekli
2. Has köp pigment alýar we deň paýlaýar
3.Güýçli saç tüýleri garyşanda makiýaupyza aňsatlyk bilen gözegçilik edip biler