Biz hakda

Biz hakda

MyColor

“MyColor”her kime öz gözelligini açmaga we söýmäge kömek etmegi maksat edinýär.Makiýaupa bolan höwesimiz bar we elýeterli bahadan ýokary hilli makiýaup çotgalaryny ösdürmäge we öndürmäge borçlanýarys.Takmynan 10 ýyllyk tejribämizden soň, indi köp sanly şahsy galyplarymyz we patentlerimiz bar.OEM / ODM sargytlaryňyz hem kabul edilýär.

FONDYMYZ BILEN BILEN

10 ýyldan gowrak wagt bäri makiýaup çotgasy pudagyna girip,Baş direktory“Andy Fan”tutuş pudak zynjyry bilen gaty tanyş.Elýeterli bahadan ýokary hilli önümleri döretmäge we dünýädäki her bir adama öz gözellik ykbalyna gözegçilik etmäge kömek etmekde öňküsi ýaly ygrarly.Soňra, MyColor Cosmetics Co., Ltd we Jessup Hongkong ("Jessup" brendiniň eýesi) strategiki hyzmatdaşlyga ýetdiler we bilelikde dizaýn etdiler, dizaýn, gözleg we ösüş üçin niýetlenen "Dongguan Jessup Cosmetics Co., Ltd." zawodynyň döredilmegini bilelikde maliýeleşdirdiler. has uly ösüşi gazanmak we has köp müşderä we hyzmatdaşlara ajaýyp gymmatlyklary döretmäge kömek etmek üçin önümçilik we hil gözegçiligi.

Zawodymyz bilen duşuşyň

Biziň kömekçi zawodymyz, Dongguanda (Dongguan Jessup Cosmetics Co., Ltd) 6000 inedördül metrden gowrak meýdany tutýar.Bizde ýokary hilli dolandyryş ulgamy bar we ISO9001 & ISO4001 Hil dolandyryş ulgamyna laýyk gelmek üçin barlag geçirildi.

Bir nusgany sazlamak üçin diňe 3-7 gün gerek.Saýlawlaryňyzyň gerimini giňeltmek üçin 5 ýyllyk tejribe toplan 10 sany gözleg we inersenerimiz, ýiti bäsdeşlikden tapawutlanýan makiýaup çotgalarynyň katalogyny täzelemegi dowam etdiriň.

Trimming Machine, Pad Printing Machine we Combing Machine ýaly tejribeli işgärler we ösen enjamlar bilen her gün 10,000pc-den gowrak önüm öndürip bileris.Highokary hilli hilimiz, pikiriňizi bizden çeşmä öwürer.Durnukly üpjün ediji bilen çig mal hakda alada etmegiň zerurlygy ýok.QC işgärlerimiz, gaplamazdan ozal her çotganyň her bölegini gaty ünsli barlaýarlar.

“Jessup” kosmetikalarymyz amazon, aliexpress, ebay, we ş.m. arkaly bütin dünýäde gaty gowy satylýar.

BIZ N WHDIP BRANDLAR BILEN HYZMATDAŞLYK

Önümlerimiz, MAC, RIMMEL, BOBBI BROWN, MAYBELLINE we başga-da ABŞ, Italiýa, Awstraliýa we Angliýa sebitlerinden we ş.m. ýaly uly marka kompaniýalary tarapyndan ýokary baha berilýär.

OEM ýa-da haýsydyr bir çotgamyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

mycolor makeup brush factory