கைப்பிடியை பொருட்கள் - ஷென்ழேன் MyColor அழகுசாதன கார்ப்பரேஷன் லிமிட்டெட் நிறுவனத்தின்

கைப்பிடியை பொருட்கள்

கைப்பிடியை பொருட்கள்

கைப்பிடியை பொருட்கள்

Makeup Brush Handle is where your brand logo and other information like purpose or size can be printed.

We have many private moldings in stock for your choice.

தன்விருப்ப கூட வரவேற்றார்.

ஆனால் மோல்டிங் கட்டணம் பிளாஸ்டிக் மற்றும் அக்ரிலிக் கைப்பிடிகள் தேவைப்படும்.

எனினும் மரக்கட்டை / மூங்கில் கைப்பிடிகள் மோல்டிங்கள் இல்லாமல் எந்த வடிவில் அமைத்துக்கொள்ள முடியும்.

Logo printing process:

1.Pad அச்சிடும்
2.Laser செதுக்குவது
3.Hot ஸ்டாம்பிங்